prudnik.dziedzic@komornik.pl   |    +48 77 407 51 17

Home arch 1

Drain Cleaning & Repairs

Remodeling Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur nibh non nisi cursus volutpat. Suspendisse eget nulla turpis.

Request a free quote

Czym się zajmuje

Komornik sądowy?

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.”

Witam Państwa na stronie poświęconej mojej kancelarii. Przedmiotem działalności kancelarii jest profesjonalna egzekucja zmierzająca do niezwłocznego wyegzekwowania przysługujących Państwu świadczeń wynikających z tytułów wykonawczych. Mając na celu najwyższą jakość świadczonych usług wdrożyłam w kancelarii wiele rozwiązań informatycznych przyspieszających proces pozyskiwania informacji o majątku dłużnika oraz usprawniających kontakt z wierzycielami.

Zadzwoń do nas!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat mattis nisi ac tincidunt consectetur adipiscing elit.

Kancelaria dysponuje elektronicznym dostępem do:

bazy danych ZUS | bazy danych CEPIK | systemu OGNIVO | bazy danych CPD | podsystemu ksiąg wieczystych EKW

Przewiń na górę