prudnik.dziedzic@komornik.pl   |    +48 77 407 51 17

Gwarancja profesjonalnej usługi

Witam na stronie poświęconej mojej kancelarii. Przedmiotem działalności kancelarii jest profesjonalna egzekucja zmierzająca do niezwłocznego wyegzekwowania przysługujących Państwu świadczeń wynikających z tytułów wykonawczych.

 Mając na celu najwyższą jakość świadczonych usług wdrożyłam w kancelarii wiele rozwiązań informatycznych przyspieszających proces pozyskiwania informacji o majątku dłużnika oraz usprawniających kontakt z wierzycielami.

Czym się zajmuje

Komornik sądowy?

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.”

 

Katarzyna Dziedzic

Jestem absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobyłam doświadczenie zawodowe pełniąc przez ponad dwa lata funkcje zastępcy Komornika Sądowego
w Prudniku.

Kancelaria dysponuje elektronicznym dostępem do:

Skontaktuj się z nami!

Moja kancelaria zatrudnia profesjonalną kadrę oraz korzysta z nowoczesnych rozwiązań pozwalających na sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Dowiedz się jak można Ci pomóc.

Formularz kontaktowy

Przewiń na górę