prudnik.dziedzic@komornik.pl   |    +48 77 407 51 17

Właścicowść terytorialna

Kancelaria Komornicza Nr II w Prudniku – Katarzyna Dziedzic jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru – zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.)

Kancelaria Komornicza Nr II w Prudniku – Katarzyna Dziedzic jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Prudniku.

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Katarzyny Dziedzic obejmuje obszar gmin: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Lubrza, Prudnik.

ul. Batorego 12
A48-200 Prudnik

Tel.: +48 77 407 51 17
E-mail: prudnik.dziedzic@komornik.pl 


Przewiń na górę