prudnik.dziedzic@komornik.pl   |    +48 77 407 51 17

Wnioski i formularze do pobrania

Dla wierzyciela.

Oświadczenie o wyborze komornika
(art.8 ust.6 uksie)+

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji
świadczenia pieniężnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wydania ruchomości

Wniosek o wszczęcie postepowania w celu wykonania spisu inwentarza po zmarłym

Wniosek o wszczęcie postepowania
zabezpieczającego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o wykonanie eksmisji

Zlecenie poszukiwania majątku

Wniosek o ograniczenie - uznanie wierzyciela

Dla dłużnika.

Ogólny wzór wniosku

Wzór pełnomocnictwa

Wzór wykazu majątku

Deklaracja wpłat

Formularza skargi

Przewiń na górę